• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • RT @simintl: Giving Tuesday is one week away, and it also happens to be World AIDS Day! We’ll be sharing about Hope for Life, SIM’s collect…
 • To all our friends and supporters around the world, THANK YOU for the important role you play; whether by praying,… https://t.co/aDuboIJNLp
 • It's hard to believe it's been 17 years since we started working in Ethiopia! Excited for a whole new generation of… https://t.co/PahzwmE0m9
 • There are lots of good reasons for girls to participate in sports from increased health to higher self image. But o… https://t.co/y2HZcfIMHQ
 • Join us in praying for wisdom, patience and guidance for the Sports Friends #Peru team in knowing how best to serve… https://t.co/fC2R8ld0cu
 • Since 2017, Sports Friends has been working in a country in West Africa where there are over 20 million people who… https://t.co/JthbHz2aL7
 • Prayer is an important part of who we are as a community. Our teams pray together regularly and we have ways for yo… https://t.co/M0dKoTv66S
 • As our coaches take food to those who have immediate physical needs, they seek where God is at work as well. One co… https://t.co/JYTln9vlx2
 • Throw back to those camp days! https://t.co/sAMBAn4rBi
 • One of our favorite things at camp is introducing young people to new games... like corn hole! https://t.co/1km2XvLfNh
 • Sports ministry in local churches take many different forms such as pick-up play, tournaments, competitive teams, o… https://t.co/LwGgTdsqOs
 • Ibrahim* has been participating on a Sports Friends team in West Africa for over two years. After every practice, h… https://t.co/obKUxh3HKv


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM