• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • For his birthday, Sports Friends Kenya team member, Joseph, rallied his local church to do a food drive to help fam… https://t.co/bAEW1eiyJt
 • We are so excited to be able to introduce you to our Thailand Admin and Finance Manager - Mee!… https://t.co/L1eeo7M5x6
 • In Peru, people are hearing God’s Word like never before. When our Sports Friends Country Leader asked pastors what… https://t.co/ojjs9tSzDi
 • THANK YOU to everyone who has purchased our t-shirt! You've raised an awesome $493 so far to help coaches and commu… https://t.co/rHOpVPYGHZ
 • We have a Father in heaven who loves us unconditionally. Thank you to the men in our lives who model that same unco… https://t.co/v0dACxdmik
 • @CoachBDrake We can't wait either for the time when camps can happen again! https://t.co/5SGisXNINa
 • Pastor Glo lives in Ratchaburi, near the Myanmar border in the south of Thailand. Thanks to your support, he's been… https://t.co/hqrKCYJ6zU
 • We’ve created our very own limited edition t-shirt inspired by our 13,000 Sports Friends coaches who are "letting t… https://t.co/saJhbVArDS
 • We are feeling extra nostalgic for camps right now, but are so thankful to see the continued gospel impact on the l… https://t.co/bvv7AvYn01
 • During lock-down, we’ve recorded a special message from our global Sports Friends family. Currently spread out acro… https://t.co/tq897IVO0w
 • LAST CHANCE! Just five days left to get your hands on one of our limited edition t-shirts, inspired by our coaches… https://t.co/ryowL17pn9


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM