• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
  • ครูเจต
  • NOT JUST FOR BOYS
  • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
  • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก

นิมิตของเรา

เพื่อสนับสนุนคริสตจักรในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ ในการสร้างเยาวชนเป็นสาวก
ทั้งในครอบครัวและชุมชนของพวกเขาผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2017 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM

Sign up to our monthly newsletter and we’ll keep you up-to-date
with the Sports Friends ministry around the world..

*Don’t worry - you can unsubscribe at any time.