• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • Pray for a @SIMUKHQ mobilization event tomorrow where Sports Friends is leading a seminar on making disciples where… https://t.co/hvT3otC3qr
 • Camps are happening all around the world right now! Thank you to everyone who gave towards sending youth to camp an… https://t.co/eZnkHC3Phb
 • Pray for the Sports Friends Malawi fasting day this weekend. Pray that the wisdom of God and the guidance of the Ho… https://t.co/JELVnuhWR3
 • Pray for a special teaching on discipleship and a vision conference taking place in Nigeria this month. #DailyPrayer
 • Pray for Bryan and Josh Mills who will be working with short-term teams this summer. Pray for God to give them wisd… https://t.co/j5RAMcgfo4
 • Did you know our basic training materials have been translated into over 10 languages? Guess in the comments which… https://t.co/Q9AfRj6F6a
 • When you bring a ball out in a village, it doesn't just attract those that want to play but a whole bunch of specta… https://t.co/uKEYiTtM3V
 • Praise God for our Web & IT Manager, Dting and his work on the SF website (and all that he does behind the scenes… https://t.co/a0x3Xurp7P
 • Happy Independence Day America! https://t.co/CqaF0oFemM
 • Praise God that of the 350 trained coaches in Malawi, 50% are women reaching girls through Netball! #DailyPrayer https://t.co/z8xyaf3yLX
 • Pray for the SF Peru Retreat, that it would be a good time for team connection, rest and unity. #DailyPrayer

นิมิตของเรา

เพื่อสนับสนุนคริสตจักรในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ ในการสร้างเยาวชนเป็นสาวก
ทั้งในครอบครัวและชุมชนของพวกเขาผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2018 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM