• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • Thanks for all of those who followed along with all of our coaches' stories this month. We love being able to shar… https://t.co/C9FYgZXvko
 • Short-term teams have been a huge blessing to our ministry, but it's been extra special to have teams serve with ou… https://t.co/k4zvgVbxMz
 • We love how creative our staff get with camp games, drills, crafts! And you know the campers do as well because the… https://t.co/f10EImttOI
 • Camp mornings are the best mornings. ⚽️🇪🇹😍 https://t.co/xE13ifpXZZ
 • Training that next generation of disciple-makers in Peru! 🙌🏾🇵🇪⚽️ https://t.co/1ThyobjeTa
 • It's hard to described the impact that 12,000 coaches are having on 265,000 young people around the world, but this… https://t.co/Zwyd54M7fV
 • Sports Friends desires to train and equip coaches for effective service by providing ongoing support and encouragem… https://t.co/foASZXF2Aa
 • Meet Mamo! Help us train more coaches in Ethiopia 🇪🇹 like Mamo by making a year-end gift. Just $75 trains one ne… https://t.co/aDarbFLUCj
 • You can make a donation online to support Sports Friends coaches training in 2020, but we have also lots of opportu… https://t.co/X30CJfiF9N
 • ✨Shout for joy to the Lord, all the earth, burst into jubilant song with music.✨ - Psalm 98:4 Wishing you a Merry… https://t.co/chaJDDaq6B
 • Meet coach Job! He helps with the city’s soccer program for kids in schools and is well known in town. Parents tru… https://t.co/cmNZSqU9Fy


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM