• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • RT @simintl: Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. -Matthew 5:16 https:/…
 • "Then I saw Mary. She was weeping. She was broken. She had absolutely nothing by the standards of this world but if… https://t.co/2NYJX7SXw5
 • RT @simintl: We are committed to the urgent and unfinished task of making disciples of Jesus Christ in all nations. In doing this we desire…
 • “Who is my mother, and who are my brothers?” Pointing to his disciples, he said, “Here are my mother and my brother… https://t.co/s4jPAWvMgi
 • Girls love camping too! #FlashbackFriday to this awesome blog post by Sarah Haddow on her experiences of netball ca… https://t.co/e1R90kyIT4
 • RT @simintl: "By prayer we view our calling. By prayer we respond to new and existing open doors to proclaim the crucified and risen Christ…
 • God frequently chooses the weak and despised of this world for His glorious purposes. We see this, too, in the Spor… https://t.co/0zrvxBtdir
 • Join us in praying for young people who will get to attend camp this summer, as they experience the unconditional l… https://t.co/8SyBdoih2Q
 • Today on the blog, how Sports Friends Kenya is reaching out to Jane and others like her, breaking down walls of sha… https://t.co/aLzL4NxK4w
 • Today is the first day of #theCAMPaign2019! Could you send one or more young people to camp this summer to hear abo… https://t.co/G2tACtSfsk
 • It's almost May, which means that our CAMPaign is right around the corner! One week to go until we kick off raising… https://t.co/6UjN5jBhNE
 • Burkina Faso has a population of about 20 million; 66% of whom are under the age of 25. Praise God for the gift of… https://t.co/0LKKoVqztw


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2019 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM