• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • RT @KampalaSmith: Another informing link on plight of persecuted Christians, with an embedded link to the great work of @OpenDoors https://…
 • RT @SIMCANADA1: It is such a blessing to be able to cross cultural barriers and create communities in the name of Christ in places all acro…
 • Thriving ministries happening in Ghana. We've got some happy and dedicated coaches. https://t.co/S78q3TgiKJ
 • Interested in joining a short-term team or possibly going long-term? Check out our website to learn more:… https://t.co/A6eFOJRYiK
 • Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be tro… https://t.co/UrWRmo09JG
 • Megan and Kevin recently served with Sports Friends on a missions trip to Kenya for Messiah College AROMA student a… https://t.co/doV3cSqoUH
 • We are thankful for the friendship shared by our players, coaches, short term teams, donors, staff, and missionarie… https://t.co/pJJJ0XeZXM
 • We are committed to prayer in everything we do. Would you join us in prayer by signing up for our daily prayer upda… https://t.co/OY4Hn0WXCX
 • The Sports Friends Thailand team supports more than 400 coaches who are active in leading sports ministry initiativ… https://t.co/Kv04xWXVxJ
 • No need for a fancy pitch. You can play soccer anywhere! #Africa #SportsMinistry https://t.co/F5V0499c5y
 • One of the awesome things about working in ministry is when those unintentional moments happen. Read this story abo… https://t.co/loq3jGOZnL
 • RT @simintl: How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who pro…


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2019 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM