• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • Today on the blog, Suzeni's powerful testimony of clinging to Christ in the face of persecution from her own father… https://t.co/BxHOxr8LkC
 • Praise God for the gift of His son #Jesus and for the privilege of sharing Him with so many around the world throug… https://t.co/pitf6Gi6XK
 • Pray that God would lead the right people to fill the current gaps on our communications team. Pray especially for… https://t.co/u439ypPBnn
 • Happy New Year! Join us in dedicating this new year to the Lord – may He accomplish many things through the Sports… https://t.co/sOSyl9oUaI
 • We are so excited to have these @oneworldplayprj balls in Kenya! We've been able to give them to coaches who work i… https://t.co/73FO4hzBLw
 • May the Lord #bless you in #2019 with more of Himself, in the assurance that He has not and will never ignore or ab… https://t.co/WzWxGknhTx
 • Amazing to see how sports ministry is effectively penetrating into some of the darkest places on the planet...… https://t.co/T7Ze5fC50N
 • How's everyone leaping into the new year? We are cheering for you! #NewYearsResolutions https://t.co/rQLSRO5Bz5
 • The LORD is my strength and shield. I trust him with all my heart. He helps me, and my heart is filled with joy. I… https://t.co/iii7G5aotH
 • RT @simintl: There’s room for all kinds of people in SIM, as we follow God’s call to bring the good news where Jesus is not known. Whatever…
 • A little action shot from #Thailand! https://t.co/uOyKOlJJEc
 • You'd think that our Basic Trainings would just be for coaches, but we love that young people are just as intereste… https://t.co/NMZQQY5cFR


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2018 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM