• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • Join us in prayer as we facilitate a day camp with 90 #refugee kids from all over the area. Local churches are putt… https://t.co/wCG4wZHgQd
 • With your help, Sports Friends has empowered and equipped thousands of coaches to reach more than 240,000 young peo… https://t.co/u6JltM0GQw
 • RT @SIMUKHQ: Praise the Lord for the three SIM pioneers who landed in Nigeria on this day in 1893; starting 125 years of gospel ministry. P…
 • Do you have expertise in videography, marketing, consulting, or any other skills you could offer to bless the Sport… https://t.co/52AiR3fNG6
 • These families have broken the heart of Sports Friends Kenya. But that's not where the story ends...… https://t.co/xfJGGzj5qG
 • NEW VIDEO // Reaching out to the hidden and forgotten: https://t.co/SbmnXVinif #HopefortheMarginalized
 • Sports Friends is passionate about creating opportunities for churches and individuals to take part in God’s Great… https://t.co/dEV9sqcNaI
 • Not sure what to do with your summer next year? Why not give it to Sports Friends by serving on a mission trip!… https://t.co/xMtbbv98aS
 • In rural #Kenya, there is much shame and stigma surrounding #disability. These are just some of the lies that commu… https://t.co/wHmOe4EKy9
 • This #GivingTuesday, have you thought about giving your time? If you're in the Charlotte area, we'd love you to com… https://t.co/jbBleiWXON
 • RT @SIMUKHQ: We are looking for a UK Communications Director who can make a huge difference to the way we operate and deliver across our wh…
 • “The highest form of worship is the worship of unselfish Christian service.” —Billy Graham Why not considering joi… https://t.co/KVdIITPosi


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2018 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM