• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • What does it take to be a coach? A whole lot of patience and a whole lot of love! And a little bit of training! E… https://t.co/YrsMh8VybT
 • Training that next generation of disciple-makers in Peru! 🙌🏾🇵🇪⚽️ https://t.co/1ThyobjeTa
 • Working on those skills! Rain or shine. Dirt of grass. We are here for it! https://t.co/jGqBNu2ycY
 • There are lots of good reasons for girls to participate in sports from increased health to higher self image. But o… https://t.co/w9Lt7WaLX2
 • Interested in joining a short-term team or possibly going long-term? Check out our website to learn more:… https://t.co/mUDgKfMjEe
 • Short-term teams have been a huge blessing to our ministry, but it's been extra special to have teams serve with ou… https://t.co/k4zvgVbxMz
 • The Sports Friends Thailand team supports more than 400 coaches who are active in leading sports ministry initiativ… https://t.co/bRaS7BUku1
 • Having good role models is important at every age. Even when you are super little (and cute)! https://t.co/pDHFAyxER9
 • Happy face 😁 Happy heart 🧡 Happy camper ✅ https://t.co/SCcMF43CKM
 • Last summer, Hope Church in Richmond, Virginia embarked on their eighth trip to Ethiopia to share God’s love at a S… https://t.co/WF8AQ00FFz
 • We are committed to prayer in everything we do. Would you join us in prayer by signing up for our daily prayer upda… https://t.co/ryWpYArP3D
 • John is from Malawi’s eastern region. This area is populated with followers of powerful religious cults. We first v… https://t.co/DTdoHesxJR


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM