• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • “Of all the kids on his team, Sathit admits thinking that Somchai was the least likely ever to be interested in mat… https://t.co/4dORdKEf23
 • RT @simniger: Thursday, March 14 — Pray for the Sports Friends coaches who live in an area that is closed to westerners at this time. Pray…
 • Just one more day to join the Sports Friends Bracket Challenge! Log in throughout the tournament and cheer on your… https://t.co/eUKzPTKtI6
 • But God proves His love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. | Romans 5:8 https://t.co/DGOQYZkYHU
 • It's Selection Sunday! Why not join the Sports Friends Bracket Challenge? There is no cost to sign up - all you hav… https://t.co/hCtrJo9Llt
 • Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. | Matthew… https://t.co/57fE9lH2kq
 • Today on the blog, how Mary is persevering through the blistering temperatures of southern Malawi, using netball to… https://t.co/iaGyX3XV7v
 • Learning from God's Word and having a strong biblical foundation are crucial in a Christian's life. What is your fa… https://t.co/w8UTNkUtD1
 • Partnering with @lifeptbkk to share the love of Christ with kids in urban communities! https://t.co/EGeAJyhNwq
 • RT @simintl: I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by fai…
 • Raise your hand if you've played soccer in the sand and know how hard it is! #Senegal #respect https://t.co/3YMc9TD5zX


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2019 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM