• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • One of the special things that happen at our Basic Training is that coaches get to worship together. It's incredibl… https://t.co/4z4D5tYD84
 • "I am leaving you with a gift—peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don… https://t.co/6CtCYJ1g3q
 • It's easy to think that the most important thing is what happens on the pitch, but we often see God working on the… https://t.co/ABuw0h4yT2
 • Every field looks different. Some are a little rough around the edges, but that doesn't stop our guys. We recently… https://t.co/USGZffnTNW
 • Praise God that we were able to provide Basic Trainings for almost 50 new coaches in Ethiopia. Pray for these coach… https://t.co/l0btSqzl8E
 • Parlez-vous français? We have our "Stories from the Field" booklet available in French! Check it out here:… https://t.co/NmgurvLt6t
 • Praise God for the opportunity to bring several of our church-centered teams together for a soccer tournament hoste… https://t.co/uvDdSv3uKh
 • Sometimes you just need a big dose of encouragement! Who are you going to encourage today? https://t.co/JxmyeDsbzS
 • Thinking about doing a short term trip in 2019? Contact us for more info. https://t.co/v05Y7iug4F
 • We may not speak the same language, but with a little creativity and some patience we can find ways to get to know… https://t.co/6VOhCqwFJT
 • Happy Monday from #Ghana! What are you excited for this week? https://t.co/v74JeWMGpI
 • Camps in Thailand wouldn't be possible without these awesome ladies. Thanks Noot and Alyssa! https://t.co/ou1szyQdBV


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2018 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM