• ช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรในการทำพันธกิจกีฬา
 • ครูเจต
 • NOT JUST FOR BOYS
 • พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • รูปภาพพันธกิจกีฬาทั่วมุมโลก
 • Praise God for this awesome team from Hope Church who have been faithfully serving all week at camp in Ethiopia! https://t.co/7bCO9IVOxg
 • "It is for freedom that Christ has set us free." | Galatians 5:1a Happy Independence Day to all our American Frien… https://t.co/8urZbhvRJe
 • What makes Sports Friends unique? We encourage churches to develop ongoing and sustainable ministries, rather than… https://t.co/dUZPQKbZ7s
 • RT @simintl: We are therefore Christ’s ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ’s behalf: Be…
 • RT @KeithRMcIntosh: Some photos from tonight's great Community Event at @StAidanMillHill nice to see Philip @BpBurnley showing his Club col…
 • The stories we tell of God's faithfulness are important! We hope this story from the Gospel Coalition Africa encour… https://t.co/souxrWNqF9
 • #FlashbackFriday to four summers ago when Bryan Elizabeth Mills and Michelle Palacio Krewson worked their first sum… https://t.co/UhXCNxSxDc
 • We have seen steady growth each year in the number of coaches trained by Sports Friends. It's not just a desire to… https://t.co/7Mfq6Pi1hQ
 • What's going on around the world with Sports Friends? To get more updates like this sign up for our newsletter:… https://t.co/gjMZlCEkdY
 • All month long we will be featuring stories from Ghana! God is doing some incredible things and we can't wait to sh… https://t.co/lgJIjJuvpd
 • RT @simintl: Convinced that no one should live and die without hearing God’s good news, we believe that He has called us to make disciples…
 • Silly faces and happy hearts this Monday! https://t.co/qgCQMewDel


สปอร์ตเฟรนด์เป็นพันธกิจภายใต้องค์การนานาชาติ SIM

นิมิตของเรา

เราอยากเห็นทุกคนที่เกิดบนโลกในนี้จะไม่จากโลกนี้ไปโดยที่เขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ
เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ในชุมชนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์
ผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

©2019 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM